Asbestitööd

Asbest on ehitusmaterjal, mille ohtlikkust sellega kokkupuutuvatele inimestele on paljudes arenevates maades alahinnatud. Kuni 1980ndate aastateni olid asbesti sisaldavad materjalid üsna levinud, mistõttu asbestitööde vajadus esineb väga paljude ehitiste lammutamisel. Asbestiks nimetatakse silikaatmineraale, mida on kaevandatud Kanadas, Lõuna-Aafrikas, endises Nõukogude Liidus ning mida senini kaevandatakse Brasiilias. See on maagiline mineraal, mille kõikidele tööstuslikult vajalikele headele omadustele ei ole senini leitud võrdväärset ohutumat asendajat. Asbest on vastupidav keemilisele töötlusele ja kuumusele, ei aurustu ega lahustu vees, on keskkonnas väga stabiilne. Asbest on ilmselt kõige parem isolatsioonimaterjal, kuid samas ka kõige ohtlikum. Asbest on majanduses väga laialdase kasutusalaga, sisaldudes enam kui 3000 tootes. Asbesti sisaldus tootes võib varieeruda 1–100%ni.

Asbestitööks loetakse asbesti sisaldava ehitise lammutamist, rekonstrueerimist, remonti või hooldust, kaasa arvatud asbesti eemaldamist ehitisest, masinast, seadmest või laevast ning asbestijäätmete kogumist, töökohalt äraveo ettevalmistamist, vedu ja ladestamist.

Meil on kaasaegsed vahendid ja koolitatud spetsialistid teostamaks asbestitöid. Meilt teenust tellides võite olla kindlal, et ei ei kahjusta ei enda ega ka ümbritsevate inimeste tervist.

©2023 Silveston