Tööjõurent

Tööjõu rent on ettevõttele mõeldud teenus, mille kasutamisel on võimalik kontrollida personali hulka ning optimeerida ettevõtte kulusid. Tööjõurendi kasutamisel jäävad kõik personaliga seotud toimingud meie kanda. Ettevõttel jääb seega rohkem aega tegeleda oma põhitegevusega.

Rendime tööjõudu erinevatele lammutusobjektidele.

©2023 Silveston